O pracowni

Rozbudzamy i rozwijamy talenty plastyczne. U nas można pogłębić swoje doświadczenia plastyczne lub je rozpocząć.

Nasza pracownia jest potencjalnym miejscem dla twórczej aktywności, nauki technik plastycznych i nawiązywania przyjaźni ze sztuką.
Prowadzimy zajęcia z zakresu szeroko pojętego rysunku, malarstwa i grafiki, urozmaicane działaniami przestrzennymi, animacyjnymi, kreacyjnymi w zakresie możliwości materiałowych pracowni i ewentualnego zainteresowania nimi przez uczestników zajęć. Są to zajęcia rozwijające kreatywność, a także umiejętności plastyczne w zakresie kompozycji, proporcji, rysowania brył, światłocienia, perspektywy, anatomii człowieka, zagadnienia barw itd.
Zasadą nadrzędną dla nas jest dostosowywanie tematów do indywidualnych potrzeb uczestników zajęć.

Korzystamy w swojej pracy z aktywnych metod nauczania, metod pracy z grupą, arteterapii, oraz pedagogiki zabawy.

Jeśli chcesz spróbować odnaleźć się w labiryncie sztuki dawnej i współczesnej, masz potrzebę wyrażania siebie w twórczości wizualnej - zapraszamy. Zapewniamy wszystkie potrzebne materiały, profesjonalne wyposażenie pracowni i ciekawe tematy zajęć. Pracujemy w kameralnych, 5-8 osobowych grupach.

Zapraszamy dzieci, młodzież i seniorów.

Wszystkie zajęcia w pracowni dostępne są w ofercie pełnopłatnej jak i dofinansowanej. Kwestia dofinansowania może być rozpatrzona po uprzednim spełnieniu kryterium dochodowego ustalonego przez Zarząd Fundacji.