Wystawa końcoworoczna w pracowni Artystart podsumowująca 2011/2012r