"Dzień Rodziny" w Domu Dziecka

 Będziemy malować wspólnie z podopiecznymi Domu Dziecka wielkoformatowe prace na kilkumetrowej długości płótnach pt.: "Mój Dom Dziecka".
Chcemy także sprawić radość dzieciom i młodzieży w formie bodypaintingu czyli malowania na ciele.
Będzie także możliwe wykonanie prac indywidualnych na papierze lub kartonie.

  Oprócz naszej obecności wiele atrakcji zapewnią też inni Przyjaciele Domu Dziecka.
Młodzież będzie miała okazję spróbować swych sił w łucznictwie tradycyjnym, nauczyć się wyplatania sznureczków, a wojowie pokażą jak walczono na korbacze.
Będą także Strażacy i psy, które na co dzień pomagają Policjantom.
  O stronę sportową zadba SZS "Wielkopolska".
  Wspólnie z pracownikami Zespołu d.s. Pieczy Zastępczej PCPR w Poznaniu zostanie przybliżona problematyka pieczy zastępczej, w tym jej rodzinnej formy.