Zimowe zajęcia plastyczne w szpitalach - luty 2014

W czasie ferii zimowych będziemy prowadzić zajęcia plastyczne dla dzieci przebywających na oddziałach szpitalnych Specjalistycznego Zespołu Opieki nad Matką i Dzieckiem na ul.B.Krysiewicza i Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera na ul.Szpitalnej.

Będziemy rozwijać wyobraźnię, kreatywność, zdolności i zainteresowania, a także umiejętność pracy w grupie.
Uczestnictwo w naszych zajęciach może być kontynuacją zainteresowań plastycznych lub próbą ich rozpoczęcia.
A być może będzie to także po prostu zimowa podróż w okolice.